بابایی کارنامی: دولت آقای رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را انجام ندهد | اخبار نیاوراننایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توقع داریم دولت آقای رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را انجام ندهد و منابع عادلانه بین مردم و به صورت فوق العاده بین دهک های پایین توزیع شود.

علی بابایی کارنامی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص انتظارات از وزرای دولت سیزدهم عنوان کرد: توقع داریم وزرای دولت آقای رئیسی در سه مقوله کارشان را انجام دهند. اولین نکته تعامل جدی با مجلس شورای اسلامی است؛ وقتی می گوییم مجلس، منظور تک تک نمایندگان به علاوه کلیت نمایندگان است چه در بحث قانونگذاری و اولویت های رسیدگی به امورات مردم و چه در بحث های حوزه انتخابیه شهرستان های مختلف.

وی با تاکید بر اینکه وزرا باید به مردم، شعارها و گفتمان آقای رییسی پایبند باشند، گفت: وقتی آقای رئیسی فرمودند که بحث مبارزه با فساد، فسادستیزی، مردم مداری و کارآمدی دستور کار این دولت باید باشد که البته مطالبه مردم هم هست، وزرا هم باید به آن پایبند باشند.

نماینده مردم ساری افزود: نکته بعدی این است که مجلس تعارفی با وزرا ندارد.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: کابینه محترم در بکارگیری نیروهای انسانی در سطح معاونین و مدیران کل، عدالت و توازن منطقه ای را رعایت کند و اینگونه نباشد که وزیری که بر سر وزارتخانه ای رفته، باند و گروه  منطقه و رفقای حزب خود و باندبازی را در سیستم آن دستگاه قرار دهد که این مساله اصلا قابل قبول نیست؛ چرا که وزارتخانه هایی که می خواهند کارآمد باشند باید از ظرفیت همه نیروهای کارآمد ایران استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه نکته بعدی اولویت های اساسی اقتصادی مردم است، تصریح کرد: بالاخره امروز مردم در حوزه رفاه، معیشت و مسائل مربوط به حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و مخصوصا تورم مشکلات عدیده ای دارند. یکی دیگر از موارد بروکراسی زاید اداری در پرداختن به مسائل سرمایه گذاری و همکاری در بحث مربوط به توسعه و آبادانی و همچنین بحث عدالت اجتماعی در ساختار اقتصادی است که توقع داریم دولت آقای رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را انجام ندهد و توقع داریم که هر چه منابع از هر محل و ردیفی می آید عادلانه بین مردم و به صورت فوق العاده بین دهک های پایین توزیع شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اینها موارد و اولویت هایی است که باید کابینه به آن پردازد نه چیزهای دیگری که خودشان می خواهند.

انتهای پیام